Werkvormen Uitdeklas.nl

Ons webportal Uitdeklas.nl is sinds kort uit de lucht. Maakte je graag gebruik van onze films, games en andere handige werkvormen over identiteit, vooroordelen, discriminatie en racisme? Niet getreurd! Hieronder vind je de werkvormen en alles wat je nodig hebt om deze in de klas in te zetten.

twist

Het is voor leerlingen vaak spannend om in het openbaar te spreken. Met name over, gevoelige controversiële of lastige maatschappelijke thema’s en polariserende onderwerpen.

Met ‘Twist!’ geef je iedere leerling de kans om een bijdrage te leveren aan het gesprek. Je krijgt snel diverse voor- en tegenargumenten op tafel, omdat een leerling zich niet persoonlijk aan de argumenten hoeft te verbinden. Zo creëer je een situatie waarin leerlingen kunnen leren van verschillende perspectieven.

Download hier de handleiding voor Twist

check-in

Een ‘Check in’ met leerlingen zorgt ervoor dat leerlingen gefocust zijn op de bedoeling van de les, waarmee je (eerst) ruime geeft voor hun eigen vragen en emoties. Het gaat er bij ‘Check in’ over om te achterhalen waar iedereen vandaan komt (letterlijk en figuurlijk) en hoe iedereen er vandaag bij zit.

Je kunt de ‘Check in’ in principe te allen tijde inzetten, maar de werkvorm is bij uitstek geschikt maatschappelijke gebeurtenissen en/of spanningen te bespreken, bijvoorbeeld na een ingrijpende gebeurtenis als een terroristische aanslag, een verhit debat, een geweldsincident of spanningen tussen groepen; binnen, maar ook buiten school, zoals Israël-Palestina, Turkije-Koerden of anti-/ pro-zwarte piet. Ook leent de werkvorm zich goed om in te zetten aan het begin van een schooljaar.

Download hier de handleiding voor Check-in

gesprek op voeten

Het is voor leerlingen vaak spannend om in het openbaar voor je mening uit te komen. Met name over gevoelige en moeilijke maatschappelijke thema’s en polariserende onderwerpen. Aan de andere kant kan het voor docenten soms lastig zijn om de meningen van alle leerlingen in de klas boven tafel te krijgen. Met ‘Gesprek op voeten’ van Deep Democracy kunnen alle leerlingen, zowel verbaal als non-verbaal, hun stem laten horen.

Gesprek op Voeten’ is een actieve, verkennende dialoogvorm. Leerlingen bewegen zich vrij door een lege ruimte. Tijdens deze bewegingen gaan ze met elkaar in gesprek. Als docent neem je de rol aan van neutrale facilitator, met als doel om snel verschillende invalshoeken en benaderingen van een bepaald thema naar boven te krijgen en iedereen actief bij het gesprek te betrekken. Zodat iedereen aan het woord komt en iedereen gehoord wordt.

Download hier de handleiding voor Gesprek op voeten

omgaan met negatieve beeldvorming

Deze les geeft leerlingen handvatten om op een constructieve manier om te gaan met vooroordelen en weerstand te bieden tegen de negatieve ideeën die anderen over hen hebben. De les is daarom met name geschikt voor leerlingen die hier last van hebben, bijvoorbeeld vanwege hun afkomst, achtergrond of geloof. Aan de hand van stellingen en video’s gaan leerlingen met elkaar in gesprek. Middels een elevator pitch oefenen ze met hoe ze zichzelf positief kunnen presenteren, zodat ze aan iedereen kunnen laten zien wie ze werkelijk zijn – voorbij de vooroordelen en stereotypen.

Download hier de handleiding Omgaan met negatieve beeldvorming

Download hier de begeleidende powerpoint Omgaan met negatieve beeldvorming-gecomprimeerd

zwart als roet

In deze les onderzoeken leerlingen de invloed van huidskleur en afkomst in de Nederlandse samenleving. Onder meer door het kijken van de documentaire Zwart als Roet van Sunny Bergman, over racisme en discriminatie in Nederland. De leerlingen realiseren zich dat mensen met een donkere huidskleur vaak niet dezelfde kansen krijgen als mensen met een lichte huidskleur. De les biedt ruimte om eigen ervaringen met discriminatie te delen en na te denken over hoe zij met discriminatie om kunnen gaan.

Download hier de handleiding Zwart als roet

Download hier de begeleidende powerpoint Zwart als roet-gecomprimeerd

 

fietsendief experiment

Drie jongens van dezelfde leeftijd, met dezelfde kleding maar andere huidskleur en afkomst morrelen aan het slot van een fiets. Hoe reageren omstanders? In deze les kijken leerlingen naar dit fragment uit de documentaire Zwart als Roet. Met behulp van een “beeldenmachine” staan leerlingen stil bij de beelden die zij zelf in hun hoofd hebben, en op de beelden die anderen over hen hebben.

Download hier de handleiding Fietsendief experiment

Download hier het werkblad Fietsendief experiment

Download hier de begeleidende powerpoint Fietsendief experiment

 

hero of humanity

Hero of Humanity is een interactieve game die je met de klas speelt om een gesprek over hulpbereidheid te starten. Wanneer help je iemand in nood? En wat doe je dan? Spelen geslacht, geloof, huidskleur of eigen ervaringen een rol bij de keuzes die je maakt?

Download hier de handleiding Hero of Humanity

impliciete associaties

In deze les leren leerlingen wat impliciete associaties zijn. Wat zijn hun eerste, onbewuste gedachten bij een specifiek onderwerp of persoon? Welke processen gaan er om in je hoofd? En wat is het verschil tussen iets expliciet vinden of doen en iets impliciet denken? Een online test confronteert de leerlingen met hun eigen vooroordelen. Prikkelende video’s en persoonlijke verhalen zetten ze aan het denken over de gevolgen van gedachten en gedrag. Na afloop weten leerlingen hoe impliciete associaties werken en hoe dit kan leiden tot racistisch of discriminerend gedrag.

Download hier de handleiding Impliciete Associaties

Download hier het werkblad Impliciete Associaties

Download hier de powerpoint Impliciete Associaties

 

streepje voor

Met deze les krijgen leerlingen inzicht in de rol die huidskleur en afkomst spelen in onze samenleving. Aan de hand van stellingen over concrete voorbeelden uit het dagelijks leven, reflecteren ze op hun eigen positie in de maatschappij: hebben zij een streepje voor op anderen, of beginnen ze soms op achterstand? De les nodigt uit tot het delen van persoonlijke verhalen en eigen ervaringen.

Download hier de handleiding Streepje Voor

Download hier de begeleidende powerpoint Streepje voor