Week tegen pesten van start

De Week Tegen Pesten is gestart! Ter ere van deze week spelen leerlingen de VRIEND&VIJAND game Mikpunt volledig gratis. En daar wordt flink gebruikt van gemaakt; dat is te zien! De server heeft zelf een extra upgrade ontvangen om iedereen van een snelle toegang te voorzien.

 

Ruim 103 000 leerlingen spelen mikpunt

De afgelopen weken hebben docenten van middelbare scholen en mbo-scholen zich massaal aangemeld om de game Mikpunt te kunnen spelen. Meer dan 100.000 leerlingen denken deze week na over hun eigen rol in pestsituaties. Alle twaalf provincies zijn vertegenwoordigd in de aanmeldingsformulieren. Dus de dilemma-game wordt in het hele land gespeeld en zelfs daarbuiten. Daar zijn wij stiekem best trots op!

We hopen dat er door de dilemma-game en de daaruit voortkomende gesprekken, zowel docenten als leerlingen beter weten hoe in te grijpen tijdens pestsituaties in hun eigen klas. Wij wensen alle docenten en leerlingenĀ een inspirerende Week Tegen Pesten toe!

Meer weten over hoe VRIEND&VIJAND bijdraagt aan een betere sociale veiligheid op scholen? Lees meer over dit bijzondere onderwijsproject op www.vriendenvijandindeklas.nl.