VRIEND& VIJAND op afstand

Gezien veel scholen ook na de zomer hun lessen nog steeds gedeeltelijk op afstand moeten inrichten, komt VRIEND&VIJAND met een oplossing om sociale veiligheid op afstand op de agenda te zetten. Maar daar is wel eerst wat werk voor nodig. Daar kunnen we de zomerperiode goed voor benutten.

Goede omgang met anderen, leren samenwerken en het kunnen innemen van verschillende perspectieven zijn allemaal belangrijke taken van onderwijs, welke voor extra uitdagingen staan binnen onderwijs op afstand. Hoe bespreek je gevoelige onderwerpen met de beperkte tijd en middelen die je in het afstandsonderwijs tot je beschikking hebt?

Na de zomer bieden wij twee online dilemma-games aan op afstand. Deze gaan over (cyber)pesten, ingrijpen en benadrukken expliciet de rol van de omstander. Je kunt deze games zelf spelen met jouw klassen óf je kunt één van onze trainers inschakelen. Zo bieden wij een oplossing om het over thema’s te hebben die aanzetten tot elkaar leren kennen en reflectie op eigen (online) gedrag.

Het bespreken van gevoelige onderwerpen in een online omgeving is en moet ook anders dan in de klas. Daarnaast is bij online lesgeven een heldere instructie en duidelijke structuur extra belangrijk. De online dilemma games volgen daarom een heldere opbouw met telkens duidelijke instructies: de dilemma-games bieden eerst een gezamenlijke, nieuwe ervaring; een nieuw toegevoegd werkblad biedt een individuele en gezamenlijke reflectie op het juiste niveau; het daaropvolgend groepsgesprek leidt tot gezamenlijke afspraken en zet aan tot gedragsverandering en concrete acties.

Naast bovengenoemde dilemma-games die docenten spelen met hun leerlingen, ontwikkelen we onze dilemma-game ‘Uit de hand’ door naar een training voor docenten om racisme en discriminatie beter te leren herkennen en adequater te kunnen en durven ingrijpen. De training gaat daarnaast in op jouw rol als docent en de verantwoordelijkheid om te werken aan een inclusieve klas en school: wat is daarvoor nodig en hoe pak je het aan?

Wil je meer informatie over hoe je de dilemma-games kunt inzetten bij jou op school? Laat ons weten waar jij naar zoekt en/of neem samen met ons een kijkje naar de games. Voor advies en meer informatie, stuur een berichtje naar Anouck Wolf, projectleider onderwijs.

web campagne1

onderwijs jezelf

De afgelopen weken protesteren mensen over de hele wereld tegen institutioneel racisme. Dit speelt niet alleen op straat en in de media, maar ook op school en in de klas. Als Critical Mass willen we docenten en schoolleiding wijzen op institutioneel racisme en blinde vlekken die wij allemaal hebben, en die niet op de laatste plaats ook binnen het onderwijs spelen.

Een eerste stap in het bespreekbaar maken en tegengaan van racisme en sociale ongelijkheid, is weten wat er speelt, onderzoeken wie je bent en je eigen positie binnen deze systemen en debatten kritisch te bevragen.

Op onder andere de website Wit Huiswerk vind je handige tips voor witte mensen die zich in de strijd tegen racisme willen verdiepen. Met boeken, documentaires, podcasts en korte video’s. Wij raden iedereen aan om zich hierin te verdiepen en in actie te komen op een manier die bij jou past.