Vacature penning meester

Heb jij een goed cijfermatig inzicht, deel je jouw financiële kennis graag met anderen en wil je je inzetten voor een maatschappelijk doel? Critical Mass zoekt voor haar bestuur een:

PENNINGMEESTER (X/V/M)

Wat doet Critical Mass?

Critical Mass ontwikkelt interactieve tentoonstellingen, multimediale installaties, films en games die ogen openen en mensen laten reflecteren op hun eigen houding en gedrag. Zo krijgen we gesprekken op gang en activeren we mensen om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving. Dit doen we op zoveel mogelijk plekken in de samenleving: binnen het onderwijs, in musea, voor gemeenten en in de zakelijke markt.

Critical Mass bestaat uit een klein maar hecht team op kantoor en een grote, brede schil van trainers/ gespreksleiders en ontwikkelaars daaromheen. Met onze werkwijze brengen we op vernieuwende wijze lucht in verhitte maatschappelijke debatten, overbruggen we verschillen en passen we technieken toe die voor diverse thema’s in te zetten zijn: van oorlog tot sociale veiligheid, en van maatschappelijke angsten tot diversiteit en inclusie.

Wat is de rol van het bestuur?

Het bestuur van Critical Mass bestaat momenteel uit 4 leden en is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de stichting. Middels een directie- en bestuursregelement is de voorbereiding en uitvoer van het beleid gedelegeerd aan de directeur en een operationeel team. Het bestuur overlegt 4 tot 6 keer per jaar over de voortgang en heeft een belangrijke bijdrage in visievorming en het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk voor Critical Mass. Deze overleggen vinden in de regel plaats op het kantoor van Critical Mass te Utrecht. Daarnaast is het bestuur telefonisch en via de mail beschikbaar voor vragen, adviezen en besluiten die op korte termijn genomen moeten worden.

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten. Leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal 1 termijn.

Welke taken voert de penningmeester uit?

De penningmeester heeft een controlerende functie en draagt samen met de directeur en zakelijk medewerker zorg voor een duidelijke financiële informatievoorziening voor het bestuur (meerdere malen per jaar). De penningmeester denkt indien nodig mee over de inrichting van de financiële administratie en adviseert bij het opstellen van begrotingen en afrekeningen van projecten (zowel intern als extern). Tot slot fungeert de penningmeester als vraagbaak voor vragen van financiële aard van het bestuur, de accountant en de directie van Critical Mass.

Wat zoeken we in een penningmeester?

  • Goed cijfermatig inzicht en ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties; ervaring met financieel beleid binnen de culturele of non-profit sector is een pre;
  • Heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over begroting en jaarrekening, e.d., weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren;
  • Een toegankelijke sparringpartner voor de directeur en zakelijk medewerker;
  • Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
  • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een integere persoonlijkheid;
  • Ervaring (als penningmeester) binnen een bestuur en een relevant netwerk is een duidelijke pre.

Meer informatie en reacties

Critical Mass wil met haar team een afspiegeling van de samenleving zijn, waarbinnen verschillende perspectieven en achtergronden vertegenwoordigd zijn. Vanwege de belangrijke thema’s en de complexe vraagstukken waar we op werken met uiteenlopende doelgroepen, zoeken we (maatschappij)kritisch talent dat verschillende perspectieven met zich meebrengt.

Bij interesse in deze functie of eventuele vragen kunt u vóór vrijdag 4 juni contact opnemen met Karen Retera via 030-2714956 of karen@criticalmass.nl. Voor meer informatie over onze projecten en werkwijze verwijzen we graag door naar www.criticalmass.nl.