Trainers gezocht

Voor ons project Met andere ogen zochten we trainers/gespreksleiders die gesprekken willen begeleiden over discriminatie, diversiteit en inclusie. VR vormt het uitgangspunt van een constructief gesprek, waarbij je de ervaringen en inzichten van deelnemers bevraagt en ze aanspoort om kritisch naar hun eigen houding en gedrag te kijken.

Over Met andere ogen

Met andere ogen is een interactieve gespreksstarter over sociale uitsluiting, racisme, discriminatie, diversiteit en inclusie. Middels virtual reality stappen deelnemers even in het leven van iemand anders. Ze luisteren naar persoonlijke verhalen en worden geconfronteerd met hun dagelijkse dilemma’s. Door middel van deze tool maken deelnemers kennis met nieuwe geluiden, inzichten en perspectieven.

Deze ervaring vormt het uitgangspunt van het nagesprek, waarbij deelnemers met elkaar in gesprek gaan over wat zij ervaren hebben. Als trainer/gespreksleider laat je deelnemers reflecteren op hun eigen leef- en werkomgeving, school en samenleving als geheel. Tijdens het gesprek zet je deelnemers aan het denken over bestaande machtsstructuren en welke rollen zij hierin (kunnen) spelen.

Over de vacature

Als trainer/gespreksleider begeleid je groepsgesprekken over discriminatie, machtsverhoudingen, diversiteit en inclusie.  In het kader van onze tweetrapsformule vormt de virtual reality beleving het uitgangspunt van een kritisch en constructief gesprek, waarbij de ervaringen en inzichten van deelnemers centraal staan en bevraagd worden. Critical Mass zoekt daarom enthousiaste en ervaren trainers/gespreksleiders die niet schromen om confronterende en persoonlijke gesprekken te voeren!

Let op: deze vacature is inmiddels gesloten.