Vluchtelingen en migratie

Wereldwijd zijn er ruim 68 miljoen vluchtelingen, waarvan 21 miljoen hun land verlaten om op zoek te gaan naar een veiligere plek. Vluchten doe je niet zonder reden. Redenen zijn oorlog, vervolging, politieke overtuiging, seksuele voorkeur of het behoren tot een etnische of sociale groep.

De keuze om te vluchten is niet makkelijk. Vluchtelingen hebben vaak te maken met mensensmokkel, misbruik en andere vormen van criminaliteit. Ze moeten hun thuis, hun spullen en soms zelf hun familie en vrienden achterlaten om ergens anders een nieuw leven op te hopen te kunnen bouwen.

Syrië

Iedereen kent de foto’s van de bootvluchtelingen uit Afrika en Syrië, waarbij er veel te veel mensen op één bootje gezet worden en er vaak mensen verdrinken tijdens de tocht naar Europa.

Sinds de oorlog in Syrië, en de vluchtelingen die daarvan het gevolg zijn, komen in Nederland en de rest van Europa steeds meer mensen in verzet tegen deze zogenaamde “vluchtelingenstroom”. Redenen hiervoor variëren. Zo noemt de één de druk op het sociale vangnet en de ander de mogelijke komst van terroristen of het onmogelijk samengaan van hun afkomst met de Nederlandse cultuur. Deze angsten spelen een grote rol in de huidige samenleving, maar zijn vaak genuanceerder dan in de media naar voren kwam.

Cijfers

In 2015 kwam er een relatief grote groep vluchtelingen van 1.257.610 mensen naar Europa, waarvan 362.730 Syriërs. Van deze groep zijn 43.093 mensen naar Nederland gevlucht, waarvan 18.677 uit Syrië.

Hoewel deze cijfers wellicht enorm lijken, vangt Nederland slechts 0,06% van alle vluchtelingen wereldwijd op. In 2017 zijn dit er bovendien veel minder. In totaal hebben 651.250 vluchtelingen zich aangemeld in Europa, waarvan 14.716  in Nederland. Deze grote afname komt onder andere door de Turkije-deal, waarbij “illegale” migranten die in Griekenland aankomen teruggestuurd worden naar Turkije.

Verhaal van mijn vlucht

Critical Mass stimuleert wederzijdse nieuwsgierigheid, kennismaking en perspectiefuitwisseling. Zodat Nederlanders de mens achter de vluchteling leren kennen en vluchtelingen kennismaken met verschillende perspectieven binnen de Nederlandse samenleving.

Met het project Verhaal van mijn vlucht maken leerlingen kennis met de moeilijke keuzes en dilemma’s waarmee mensen die moeten vluchten voor oorlog en geweld worden geconfronteerd. Bij dit vakoverstijgende scholenproject komen daarnaast Syrische gastsprekers hun verhaal vertellen in de klas.

Naast dit zogenaamde leerlingentraject kunnen docenten zich inschrijven voor een training in het omgaan met wij-zij-denken en het bespreekbaar maken van lastige thema’s in de klas.

Anouck Wolf

Projectleider werk in opdracht

Meer weten over Verhaal van een vluchteling? Neem contact op met Anouck en stel haar al je vragen!

Of bekijk de rest van ons team

Projecten met dit thema