Diversiteit en inclusie

Diversiteit is onze dagelijkse realiteit. Niet alleen in grote steden, maar ook in kleine dorpen. Verschillen in standpunt, afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging, gender of seksuele voorkeur kenmerken onze samenleving, die daardoor constant in beweging is.

Iedereen in Nederland – en ver daarbuiten – moet zich daar op een bepaalde manier toe verhouden en hiermee omgaan. De een lukt dat beter dan de ander, en soms is er ook weleens iemand die dit eigenlijk helemaal niet wil.

Diversiteit

Politiek gezien leidt diversiteit vaak tot discussie. Waar de één kraait dat de multiculturele samenleving mislukt is of dat vreedzaam samenleven nagenoeg onmogelijk is, juichen anderen diversiteit juist toe. In het bedrijfsleven is diversiteit vandaag de dag steeds meer een buzz-woord, waar diversiteit op de werkvloer wordt gepromoot als aanjager van betere prestaties en creatievere oplossingen.

Inclusie

Voor Critical Mass is het belangrijk dat mensen met elkaar in gesprek gaan en blijven. Dat iedereen mee kan doen en dat naar iedereen wordt geluisterd, ook – of misschien juist – naar degenen die als minderheid of ‘outcast’ worden gezien. Vandaar ook dat werken aan een inclusieve samenleving centraal staat binnen onze missie. Wij willen organisaties, scholen, bedrijven en individuen hierbij assisteren.

Dit betekent niet dat je kleurenblind moet zijn, of verschillen moet wegpoetsen. Deze verschillen mogen er júist zijn, maar moeten onderzocht en begrepen worden. En de gevolgen daarvan moeten serieus genomen worden. Ook als dit lastig, ingewikkeld en pijnlijk is.

In al onze werkvormen en projecten benaderen we verschillen dan ook vooral als een aanknopingspunt voor een goed gesprek dat leidt tot (wederzijdse) nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Want samenleven is niet alleen spannend en ingewikkeld, maar vooral ook interessant, leerzaam, uitdagend en vaak eigenlijk ook gewoon leuk.

Karin Lachmising

Projectleider

Wil je graag meer weten over diversiteit en inclusie, en hoe Critical Mass hier in haar projecten mee omgaat? Neem contact op met Karin.

Of bekijk de rest van ons team

Projecten met dit thema