Discriminatie

We zijn allemaal verschillend, maar we zijn ook allemaal gelijkwaardig. Bij discriminatie gaat het erom dat je in gelijke gevallen ongelijk wordt behandeld.

Discriminatie is volgens onze wet verboden. Toch vindt het nog altijd plaats. Bijvoorbeeld als een werkgever iemand geen baan geeft vanwege zijn afkomst, als iemand geen lid mag worden van een sportclub vanwege zijn geaardheid of wanneer een theater niet toegankelijk is voor iemand die mindervalide is.

Vooroordelen en stereotypen

Vooroordelen en stereotypen zijn belangrijke voorspellers van discriminatie: als je sterke vooroordelen hebt of stereotiepe opvattingen, dan is de kans groter dat je ook zult discrimineren.

Een minder bekende voorspeller van discriminatie is niet wat je zelf vindt, maar wat jij denkt dat anderen vinden. Mensen die verwachten dat anderen (vrienden, collega’s) discriminatie afkeuren, zullen harder hun best doen om het niet te doen. Maar als mensen die verwachten dat anderen het door de vingers zien of juist aanmoedigen, dan wordt de kans groter dat ze gaan discrimineren. Ongeacht je eigen vooroordelen of stereotypen. Dan gedraag je je naar de ‘sociale norm’.

Binnen veel van onze projecten focussen we ons dan ook vaak in eerste instantie op deze twee voorspellers. Waar we de ene keer meer starten vanuit vooroordelen en stereotypen, richten we ons in andere projecten meer op de sociale norm.

Ongeacht de aanvliegroute leggen we in al onze projecten de vinger op de zere plek: discriminatie vindt helaas nog dagelijks plaats, net als institutioneel racisme en andere vormen van sociale ongelijkheid. Dit is niet (alleen) het probleem van degene die dit overkomt, maar van ons allemaal. Van onze samenleving en de systemen die we met z’n allen onderhouden en dus ook kunnen veranderen.

In al onze projecten en werkvormen beginnen we vanuit het zelfde standpunt: we stimuleren nieuwsgierigheid naar anderen en activeren mensen om met elkaar in gesprek te gaan. Want bewustwording en een open, kritisch gesprek zijn de eerste stappen naar duurzame verandering.

Melden

Ben je slachtoffer van discriminatie? Neem dan alsjeblieft contact op met een meldpunt, zoals RadarArt.1 Midden-Nederland, MDRA, Meldpunt Islamofobie of College voor de Rechten van de Mens. Zij kunnen je verder helpen.

Karin Lachmising

Projectleider

Neem contact op met Luc, om meer te leren van wat Critical Mass doet om discriminatie tegen te gaan.

Of bekijk de rest van ons team

Projecten met dit thema