Discriminatie

We zijn allemaal verschillend, maar wel gelijkwaardig. Bij discriminatie gaat het erom dat je in gelijke gevallen ongelijk wordt behandeld.

Discriminatie is volgens onze wet verboden. Toch vindt het nog altijd plaats. Bijvoorbeeld als een werkgever iemand geen baan geeft vanwege zijn afkomst of iemand geen lid mag worden van een sportclub vanwege zijn geaardheid.

Vooroordelen en stereotypen

Vooroordelen en stereotypen zijn belangrijke voorspellers van discriminatie: als je sterke vooroordelen hebt of stereotiepe opvattingen, dan is de kans groter dat je ook zult discrimineren.

Een minder bekende voorspeller van discriminatie is niet wat je zelf vindt, maar wat jij denkt dat anderen vinden. Mensen die verwachten dat anderen (vrienden, collega’s) discriminatie afkeuren, zullen harder hun best doen om het niet te doen. Maar als mensen die verwachten dat anderen het door de vingers zien of juist aanmoedigen, dan wordt de kans groter dat ze gaan discrimineren. Ongeacht je eigen vooroordelen of stereotypen. Dan gedraag je je naar de ‘sociale norm’.

Binnen veel van onze projecten focussen we ons dan ook bij voorkeur op deze twee voorspellers. Waar we de ene keer meer de focus leggen op vooroordelen en stereotypen, richten we ons in andere projecten juist meer op de sociale norm. Toch starten al onze projecten en werkvormen vanuit het zelfde standpunt: we stimuleren nieuwsgierigheid naar anderen en activeren mensen om met elkaar in gesprek te gaan. Want bewustwording is de eerste stap naar verandering.

Melden

Ben je slachtoffer van discriminatie? Neem dan alsjeblieft contact op met een meldpunt, zoals RadarArt.1 Midden-Nederland, MDRA, Meldpunt Islamofobie of College voor de Rechten van de Mens. Zij kunnen je verder helpen.

Luc Lauwers

Projectleider

Neem contact op met Luc, om meer te leren van wat Critical Mass doet om discriminatie tegen te gaan.

Of bekijk de rest van ons team

Projecten met dit thema