Conflict

Sinds de oprichting in 2005 kaart Critical Mass conflicten aan. Deze spelen soms dichtbij, in de eigen buurt, stad of samenleving. Soms veraf, zoals de oorlog in Syrië, of kinderen die opgroeien in oorlog.

Hoe verschillend de context van deze conflicten ook is, de onderliggende thematiek is steeds dezelfde: sociale processen van groepsvorming, beïnvloeding en vooroordelen die uit de hand lopen en leiden tot conflict. Soms zelfs tot geweld.

Bewustwording

Het is onze visie dat wie beter inzicht krijgt in deze processen ook beter in staat is om te gaan met conflicten. Of beter in staat is om tijdig tegen de stroom in te gaan. Om niet mee te gaan in groepsgedrag en een eigen pad te volgen. Om je mond open te trekken in plaats van stil te blijven. En om iemand een tweede kans te gunnen en je mening niet op een stereotype te baseren.

In veel van onze projecten speelt conflict dan ook een grote rol: van ons eerste project Denk jij buiten je INBOX? tot onze serious game die onderdeel is van ons recente project Verhaal van een Vluchteling. Van dichtbij huis, zoals in VRIEND&VIJAND, tot veraf, in Kind onder vuur, of lang geleden, in Onder Spanning.

 

 

Hiske Arts

Projectleider

Benieuwd naar hoe Critical Mass mensen laat ervaren hoe conflicten ontstaan? Neem contact op met Hiske.

Of bekijk de rest van ons team

Projecten met dit thema