Speel de online game

Nu iedereen gedwongen thuis zit, willen we scholen ondersteunen in het online aanbieden van lessen door onze educatieve game over Syrië en bijbehorend nabesprekingsmateriaal gratis aan te bieden. De game confronteert spelers met de verhalen en dilemma’s van mensen in dit verscheurde land.

Ten tijde van thuiswerken, gesloten scholen en grote onzekerheid, houden we fysieke afstand en zijn we voorzichtig als we toch naar buiten moeten. Deze situatie is volledig nieuw voor iedereen en vraagt om creativiteit, digitale geletterdheid en om solidariteit.

Online game

We bewonderen scholen voor hun snelle switch naar lesgeven via online kanalen en hun volharding om voor zoveel mogelijk leerlingen kwalitatief onderwijs te organiseren. Om deze scholen en hun docenten te ondersteunen in het online aanbieden van lessen en educatieve content, bieden Critical Mass en PAX gratis de educatieve online game van ons project Verhaal van een vluchteling aan, met bijbehorend nabesprekingsmateriaal.

Deze online game vertelt over de tragische oorlog in Syrië. Je trekt op met één van de levensechte personages die steeds voor ingrijpende dilemma’s komt te staan. Wat zou jij doen? Ga jij tegen je ouders in wanneer zij van plan zijn te vluchten naar Armenië of zeg jij er toch niks van? Je wordt meegenomen in de gedachtes en de dilemma’s van de personages en je leert hoe bepalend jouw identiteit en je geboorteplaats zijn voor je keuzes.

Hoe gebruik ik de game?

Het spelen van de game zorgt voor meer bewustzijn van de complexiteit van keuzes in het algemeen, beter begrip van de invloed van een oorlog op je eigen situatie en meer empathie voor mensen die zelf in deze situatie zitten of hebben gezeten.

De game wordt extra interessant als je een koppeling maakt naar je eigen dagelijks leven en de levens van jouw leerlingen: zijn er dingen waar je anders naar bent gaan kijken? Welke invloed heeft deze ervaring op jouw mening over gebeurtenissen die je in het nieuws ziet?

Hoe ga ik aan de slag?

Stuur je leerlingen de link van de game en een oriëntatieblad. Ze kunnen vervolgens zelfstandig aan de slag met het spelen van de game. De vragen in het oriëntatieblad achteraf helpen om de ervaringen om te zetten naar inzichten over kansenongelijkheid en wat het betekent om te leven in een oorlogs- of conflictgebied. Je sluit de les op je eigen manier af, passend bij de leeftijd en het niveau van jouw leerlingen.

De volledige lesbrief vind je hier.

Online ontmoeting

Op dit moment werken wij nog aan een online gastles van een Syrische gastspreker, waarin de gastspreker zijn of haar verhaal deelt met leerlingen en studenten, die vervolgens al hun vragen over Syrië, het conflict en hun leven hier in Nederland kunnen stellen. Heb je hier interesse in? Stuur dan een mail naar contact@verhaalvaneenvluchteling.nl.

Verhaal van een vluchteling is een samenwerking tussen PAX en Critical Mass en wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij.