Nu te boeken, doe mee!
Naar overzicht

Advies, Onderwijs

VRIEND&VIJAND in de klas

Een school is een samenleving in het klein, met eigen sociale regels en manieren van hoe mensen met elkaar omgaan. VRIEND&VIJAND helpt scholen om buitensluiting, pesten, discriminatie en geweld tegen te gaan. Samen met Critical Mass werken aan een veilige school? Doe mee met VRIEND&VIJAND.

Korte omschrijving

VRIEND&VIJAND in de klas is een digitaal, interactief en ervaringsgericht project over sociale veiligheid op het VO en mbo. Het project verbetert het schoolklimaat op middelbare scholen en mbo’s door leerlingen, docenten en schoolleiders te activeren om de sociale veiligheid te vergroten. VRIEND&VIJAND stimuleert wederzijdse dialoog, eigenaarschap, samenwerken en elkaar echt leren kennen. Leerlingen en docenten krijgen handvatten om hier zelf mee aan de slag te gaan.

VRIEND&VIJAND sluit aan bij burgerschapseducatie en biedt een waardevolle invulling voor mentorprogramma’s. Leerlingen staan centraal. Zij bepalen samen met docenten hoe de school verder werkt aan thema’s als buitensluiting, ingrijpen, discriminatie en (cyber)pesten. Daarnaast kan het digitale spel worden ingezet om het gesprek met ouders te openen, bijvoorbeeld op ouderavonden.

74000 leerlingen deden mee aan VRIEND&VIJAND
2085 docenten gingen je voor

Meer informatie ontvangen? Mail of bel Anouck Wolf, projectleider.

Ik speel VRIEND&VIJAND als aanvulling op mijn mentorlessen. De werkvormen zorgen ervoor dat je extra de diepte in kunt met je klas.

- Docent VO

Mede naar aanleiding van de schoolscan hebben we beleidswijzigingen op de rol gezet. De scan bevestigde een paar gedachten die we al hadden.

- Locatiemanager mbo

Negeren? Nee, we moeten er iets mee! Dat is wat het ons heeft opgeleverd. Meer bewustzijn, ook bij ouders en leerlingen. Hoeveel impact pestgedrag bijvoorbeeld kan hebben.

- Teamleider VO

We speelden VRIEND&VIJAND ook met de ouders van onze leerlingen. Dat gaf een mooie extra dimensie aan onze ouderavond.

- Docent VO

Impact

Door VRIEND&VIJAND in de klas te boeken…

 1. Zet je sociale veiligheid op de agenda.
 2. Open je het gesprek tussen leerlingen, docenten en schoolleiding.
 3. Investeer je in het elkaar leren kennen en vergroot je empathie.
 4. Versterk je kritische denkvaardigheden bij leerlingen.
 5. Stimuleer je handelingsbereidheid van leerlingen, docenten en schoolleiding zodat zij buitensluiting, (cyber)pesten en discriminatie tegen (kunnen) gaan.
 6. Faciliteer je het maken van gedeelde omgangsregels in de klas en op school.

Onderdelen

VRIEND&VIJAND in de klas is gecentreerd rondom zes dilemmagames, die worden begeleid door de eigen mentor of docent. Jongeren vanaf 13 jaar spelen op hun eigen device (telefoon, tablet of laptop) en bepalen zo het verloop. Door de games, confrontaties en gesprekken worden jongeren zich bewust van hun denkbeelden, houding en gedrag en de consequenties hiervan.

De digitale spellen zijn geschikt voor alle onderwijsniveaus (vmbo, havo, vwo en mbo) en leerlingen met alle achtergronden, afkomsten en/of voorkeuren.

Om de games zo goed mogelijk in te bedden bestaat VRIEND&VIJAND In de klas verder uit:

 1. Startbijeenkomst: ervaren van één van de dilemma-games en een nabespreking waarin er aandacht is voor het bespreekbaar maken van de uiteenlopende thema’s. Oefenen met één van de games en het nagesprek.
 2. Lesmateriaal: verdiepende, creatieve werkvormen om de digitale lessen te bespreken.
 3. Schoolscan: middels een vragenlijst brengen we de sociale veiligheid op school in kaart.
 4. Werksessie met leerlingen: leerlingen krijgen een stem en een actieve rol in de vervolgstappen.
 5. Werksessie of interactieve studiemiddag voor docenten en schoolleiding.

Ik vind het gaaf hoe de game het onderwerp van pesten tastbaarder maakt op een leuke en interactieve manier. Het slaat echt aan bij mijn leerlingen.

- Docent VO

Wettelijke zorgplicht

VRIEND&VIJAND sluit aan bij de wettelijke zorgplicht van scholen, waarbij het veiligheidsbeleid op constructieve wijze moet worden geïmplementeerd en doorgevoerd. Daarnaast zijn scholen ertoe verplicht om dit beleid jaarlijks te monitoren middels het verantwoordelijk stellen van een coördinator.

Hoe kan ik meedoen?

Kijk op de projectwebsite van VRIEND&VIJAND in de klas of neem contact op met projectleider Anouck Wolf. Ook organiseren we regelmatig open middagen, zodat docenten, schoolleiding en onderwijsondersteunend personeel kennis kunnen maken met VRIEND&VIJAND. Wil jij een open middag bij jou op school, alleen of samen met een school in de buurt? Neem contact op!

Diederik Wismans

Projectleider Onderwijs

Doe mee met VRIEND&VIJAND! Neem contact op met Diederik voor meer informatie over het project en de mogelijkheden voor jouw school.

Of bekijk de rest van ons team

Soortgelijke projecten