Nu te boeken, doe mee!
Naar overzicht

Advies, Onderwijs

VRIEND&VIJAND in de klas

Een school is een samenleving in het klein, met eigen sociale regels en manieren van hoe mensen met elkaar omgaan. VRIEND&VIJAND helpt scholen om pesten, buitensluiting, vooroordelen en discriminatie tegen te gaan. Samen met Critical Mass werken aan een veilige school? Doe mee met VRIEND&VIJAND.

Korte omschrijving

VRIEND&VIJAND in de klas is een digitaal, interactief en ervaringsgericht project over sociale veiligheid op het VO en mbo. Het project stimuleert de actiebereidheid bij leerlingen, docenten en schoolleiding om sociale veiligheid op school te vergroten. Daarnaast geeft het leerlingen een stem en krijgen ze handvatten om zélf aan de slag te gaan.

VRIEND&VIJAND sluit aan bij burgerschapseducatie en biedt een waardevolle invulling voor mentorprogramma’s. Leerlingen staan centraal. Zij bepalen samen met docenten hoe de school verder werkt aan thema’s als buitensluiting, ingrijpen, discriminatie en (cyber)pesten.

33486 leerlingen deden mee aan VRIEND&VIJAND
1130 docenten gingen je voor

Meer informatie ontvangen over VRIEND&VIJAND in de klas? Mail of bel Anouck Wolf, projectleider.

"Ik had niet gedacht dat een spelletje me zo erg zou kunnen raken."

- vmbo-leerling

"Fijn dat zo'n lastig en groot onderwerp concreet en klein kan zijn."

- Teamleider, havo/vwo

"De studiemiddag gaf nieuwe inzichten over hoe leerlingen zich voelen en nieuwe ideeën over hoe ik zaken bespreekbaar kan maken in de klas."

- Docent, vmbo-school

"Mede naar aanleiding van de schoolscan hebben we beleidswijzigingen op de rol gezet. De scan bevestigde een paar gedachten die we al hadden."

- Conrector, VO-school

Impact

Door VRIEND&VIJAND in de klas te boeken…

  1. Zet je sociale veiligheid op de agenda.
  2. Open je het gesprek tussen leerlingen, docenten en schoolleiding.
  3. Confronteer je jongeren met hun eigen denkwijzen, gedrag en de consequenties hiervan.
  4. Stimuleer je handelingsbereidheid van leerlingen, docenten en schoolleiding zodat zij buitensluiting, (cyber)pesten en discriminatie tegen (kunnen) gaan.

Onderdelen VRIEND&VIJAND

VRIEND&VIJAND in de klas is gecentreerd rondom zes dilemmagames, die worden begeleid door de eigen mentor of docent. Jongeren spelen op hun eigen device (telefoon, tablet of laptop) en bepalen zo het verloop. Door de games, confrontaties en gesprekken worden jongeren en docenten zich bewust van hun denkbeelden, houding en gedrag en de consequenties hiervan.

Om de games zo goed mogelijk in te bedden bestaat VRIEND&VIJAND In de klas verder uit:

  1. Startbijeenkomst: ervaren van één van de dilemma-games en een nabespreking waarin er aandacht is voor het bespreekbaar maken van de uiteenlopende thema’s. Oefenen met één van de games en het nagesprek.
  2. Schoolscan: middels een vragenlijst brengen we de sociale veiligheid op school in kaart.
  3. Werksessie met leerlingen: leerlingen krijgen een stem en een actieve rol in de vervolgstappen.
  4. Werksessie of interactieve studiemiddag voor docenten en schoolleiding.

VRIEND&VIJAND stimuleert wederzijdse dialoog, eigenaarschap, samenwerken en elkaar echt leren kennen.

- Anouck Wolf, projectleider

Wettelijke zorgplicht

VRIEND&VIJAND sluit aan bij de wettelijke zorgplicht van scholen, waarbij het veiligheidsbeleid op constructieve wijze moet worden geïmplementeerd en doorgevoerd. Daarnaast zijn scholen ertoe verplicht om dit beleid jaarlijks te monitoren middels het verantwoordelijk stellen van een coördinator.

Hoe kan ik meedoen?

Kijk op de projectwebsite van VRIEND&VIJAND in de klas of neem contact op met projectleider Anouck Wolf. Ook organiseren we regelmatig open middagen, zodat docenten, schoolleiding en onderwijsondersteunend personeel kennis kunnen maken met VRIEND&VIJAND. Wil jij een open middag bij jou op school, alleen of samen met een school in de buurt? Neem contact op!

Anouck Wolf

Projectleider onderwijs

Doe mee met VRIEND&VIJAND! Neem contact op met Anouck voor meer informatie over het project en de mogelijkheden voor jouw school.

Of bekijk de rest van ons team

Soortgelijke projecten