Naar overzicht

Advies

Nationaal Monument Kamp Vught

Hoe laat je bezoekers van alle leeftijden die net een heftige rondleiding door een voormalig concentratiekamp hebben gehad kritisch reflecteren op hun eigen houding en gedrag, aan de hand van vraagstukken uit het heden?

Geadviseerd aan:

Korte omschrijving

Nationaal Monument Kamp Vught is een herinneringscentrum op de plek van het voormalige concentratiekamp Herzogenbusch (‘Kamp Vught’). Het museum houdt de herinnering aan deze zwarte bladzijde uit de oorlog in stand en vertelt in Barak 1B ook het verhaal over de naoorlogse periode. Naast de gereconstrueerde wachttorens, een nagebouwde barak, het authentieke crematorium en diverse gedenktekens, steekt het museum veel energie in bezinning en reflectie. Zowel op het verleden als op het heden.

Critical Mass adviseerde Nationaal Monument Kamp Vught bij de ontwikkeling van de laatste expositieruimte in het vernieuwde museum: een ruimte waarin bezoekers van alle leeftijden kunnen reflecteren op dat wat zij net hebben ervaren, waarbij zij verbindingen leggen met dilemma’s en vraagstukken binnen de hedendaagse Nederlandse samenleving, van diversiteit en inclusie tot morele moed en hulpbereidheid.

Fotografie: Jan van de Ven

Wil jij ook advies op maat, om zo beter aan te sluiten bij een diverse doelgroep? Wij denken graag mee.

Uitgevoerde onderdelen

Critical Mass heeft Nationaal Monument Kamp Vught geadviseerd op de volgende onderdelen:

  • Het vertalen van abstracte vraagstukken als sociale (on)gelijkheid, morele moed en hulpbereidheid naar concrete, hedendaagse vraagstukken, dilemma’s en multimediale werkvormen.
  • Het aanspreken van een jonge doelgroep, door historische gebeurtenissen, objecten en vraagstukken te linken aan herkenbare, hedendaagse gebeurtenissen en discussies.
  • Het aansluiten bij een diverse doelgroep, met het oog op o.a. leeftijdsverschil, opleidingsniveau en sociaal-economische achtergrond.

Meer weten

Kijk voor meer informatie over Nationaal Monument Kamp Vught op de website. Voor meer informatie over de verbouwing kunt u hier terecht.

Hoe gaan we te werk?

Wij komen graag bij jou langs voor een verkennend gesprek. Dan onderzoeken we de mogelijkheden en de rol die Critical Mass kan spelen. Met onze ruime ervaring binnen het onderwijs, het faciliteren van gesprekken met jongeren en ons veelvuldige contact met docenten en schoolleiders kunnen we jouw organisatie adviseren op alles dat met het uitzetten van projecten binnen het onderwijs te maken heeft.

Door onze kennis en expertise op het gebied van ervaringsleer, multimediale installaties en interactieve tentoonstellingen kunnen we jouw organisatie adviseren op hoe je jouw boodschap op een creatieve manier vertaalt naar toegankelijke werkvormen en gespreksstarters, om met anderen in gesprek te gaan.

Soortgelijke projecten