Nu te boeken door teams, organisaties, overheidsinstellingen en bedrijven.
Naar overzicht

Installaties

Met andere ogen

Met onze installatie Met andere ogen gaan we op een interactieve manier het gesprek aan over racisme, uitsluiting en discriminatie. Door middel van virtual reality krijg je een inkijkje in verschillende situaties van sociale uitsluiting. We maken blinde vlekken zichtbaar en ongemak bespreekbaar. We geven een stem aan verschillende groepen en leggen vooroordelen en stereotyperingen bloot.

Dit project is ontwikkeld in samenwerking met:

Voor wie

Met andere ogen is ontwikkeld voor een brede doelgroep, waarbij expliciet aandacht is besteed aan diversiteits- en inclusievraagstukken (D&I) op de werkvloer. De installatie is geschikt voor o.a. gemeenten en ministeries, commerciële bedrijven, maatschappelijke organisaties, sportclubs en goede doelen.

Het is met name interessant voor organisaties die het belangrijk vinden dat diverse perspectieven een bijdrage leveren aan een betere dienstlevering. Voor organisaties die al hun medewerkers de ruimte willen bieden om van zich te laten horen. Voor organisaties die ervoor open staan om te ervaren welke vooroordelen en vormen van uitsluiting er zijn om daar vervolgens over het gesprek met elkaar aan te gaan. En voor organisaties die bewustwording over sociale uitsluiting willen creëren bij hun medewerkers, om vervolgens vanuit dat bewustzijn hier met de gehele organisatie actief naar te handelen.

Middels deze installatie creëert Met andere ogen wederzijds begrip en motiveert het deelnemers om zelf andere keuzes te maken die bijdragen aan een inclusief team, bedrijf of samenleving als geheel.

 

168 Gesprekken gehouden
2109 Deelnemers tot nu toe

Meer informatie? Download hier de brochure!

Een bewezen concept

De start van Met andere ogen vond plaats in de Gemeente Amsterdam. Van november 2018 t/m april 2019 bezochten we alle stadsdelen en zijn we met zo’n 1.000 Amsterdammers het gesprek aangegaan over thema’s als diversiteit, sociale uitsluiting en inclusie.

In opdracht van de Gemeente Den Haag brachten we in het voorjaar van 2021 de installatie specifiek onder de aandacht bij zoveel mogelijk jongeren en buurtbewoners uit verschillende stadsdelen en wijken en om zo het samenleven in de buurt te bevorderen.

Sinds 2019 trekken we met het project het hele land door (of ontmoeten we elkaar online) en zijn we te boeken door teams, organisaties en bedrijven.

Van september t/m december 2022 wordt de Virtual Reality ervaring ‘Met Andere Ogen’ opnieuw gratis beschikbaar gesteld voor een aantal sportverenigingen en onderwijsinstanties uit de gemeente Den Haag. Wil jij hier gebruik van maken? Meld je dan hier aan.

“De VR beleving is een bijzondere ervaring om de dialoog over discriminatie met onbekenden te starten. De gespreksleider stelde scherpe en noodzakelijk vragen, het begin van een zeer interessant dialoog.”

- Naomi Arrindell, Projectleider Verjonging en Diversiteit, Amnesty International Nederland

Open groepsgesprekken

De VR-experience vormt het startpunt van open groepsgesprekken over maatschappelijke thema’s die op dit moment spelen zoals bijvoorbeeld de black lives matter beweging, de toegankelijkheid op de arbeidsmarkt of het ongelijke beloningssysteem tussen mannen en vrouwen. Tijdens deze groepsgesprekken maak je samen met een ervaren gespreksleider de vertaalslag naar jouw organisatie.

Zo ga je in het nagesprek samen de acties en reacties evalueren en wordt er aandacht besteed aan privileges en machtsrelaties die hiermee samenhangen. Wat is de rol van de omstander in dit geheel en hoeveel verantwoordelijkheid hebben zij in deze situaties? Hierna wordt je in de actiestand gezet, zodat je als deelnemer zelf bijdraagt aan oplossingen en concrete handelingsopties en deze kunt toepassen binnen jouw eigen team of organisatie.

 

 

Karin Lachmising

Projectleider

Karin kan je alles vertellen over Met andere ogen. Neem contact op met Karin als je wilt dat we ook bij jou langskomen.

Of bekijk de rest van ons team

Soortgelijke projecten