Naar overzicht

Advies, Installaties, Onderwijs

Expeditie VRIEND&VIJAND

Een school is een samenleving in het klein, met eigen sociale regels en manieren van hoe mensen met elkaar omgaan. VRIEND&VIJAND helpt scholen om pesten, buitensluiting, vooroordelen en discriminatie tegen te gaan. Samen met Critical Mass werken aan een veilige school? Doe mee met VRIEND&VIJAND.

Korte omschrijving

Expeditie VRIEND&VIJAND is een rondreizend, interactief project van Critical Mass. Het opent ogen en enthousiasmeert scholieren, docenten en de schoolleiding uit het voortgezet onderwijs en MBO om werk te maken van sociale veiligheid. Het confronteert, prikkelt, is net even anders, en zet aan tot actie. Durft jouw school de confrontatie aan?

33486 leerlingen deden mee aan VRIEND&VIJAND
1130 docenten gingen je voor

Meer informatie ontvangen over VRIEND&VIJAND in de klas? Mail of bel Anouck Wolf, projectleider.

"Ik had niet gedacht dat een spelletje me zo erg zou kunnen raken."

- vmbo-leerling

"Fijn dat zo'n lastig en groot onderwerp concreet en klein kan zijn."

- Teamleider, havo/vwo

"De studiemiddag gaf nieuwe inzichten over hoe leerlingen zich voelen en nieuwe ideeën over hoe ik zaken bespreekbaar kan maken in de klas."

- Docent, vmbo-school

"Mede naar aanleiding van de schoolscan hebben we beleidswijzigingen op de rol gezet. De scan bevestigde een paar gedachten die we al hadden."

- Conrector, VO-school

Impact

Door Expeditie VRIEND&VIJAND te boeken…

  1. Confronteer je leerlingen met hun denkbeelden en houding ten opzichte van anderen.
  2. Ontdekken leerlingen hoe ze kunnen bijdragen aan een sociaal veilig klimaat.
  3. Gaan leerlingen, docenten en schoolleiding met elkaar in gesprek over moeilijke onderwerpen als pesten, discriminatie en vooroordelen, en experimenteren ze met oplossingen.
  4. Weten docenten en schoolleiding hoe het is gesteld met de sociale veiligheid op school en hoe ze deze kunnen verbeteren.
  5. Stijgt de handelingsbereidheid onder leerlingen, docenten en schoolleiding om de sociale veiligheid te verbeteren.

Onderdelen VRIEND&VIJAND?

Expeditie VRIEND&VIJAND bestaat uit:

  1. Een expeditie door de vijf ‘confrontatiecontainers’ voor leerlingen en docenten.
  2. Een schoolscan: kwalitatief en kwantitatief onderzoek dat de sociale veiligheid in kaart brengt.
  3. Actiegerichte studiemiddagen voor docenten en schoolleiding.
  4. Ondersteuning van docenten, schoolleiding en onderwijsondersteunend personeel.
  5. Aanvullend lesmateriaal om de thematiek in de klas verder te bespreken.

VRIEND&VIJAND stimuleert wederzijdse dialoog, eigenaarschap, samenwerken en elkaar echt leren kennen.

- Anouck Wolf, projectleider

Wettelijke zorgplicht

VRIEND&VIJAND sluit aan bij de wettelijke zorgplicht van scholen, waarbij het veiligheidsbeleid op constructieve wijze moet worden geïmplementeerd en doorgevoerd. Daarnaast zijn scholen ertoe verplicht om dit beleid jaarlijks te monitoren middels het verantwoordelijk stellen van een coördinator.

Hoe kan ik meedoen?

Kijk op de projectwebsite van VRIEND&VIJAND in de klas of neem contact op met projectleider Anouck Wolf, via anouck@criticalmass.nl of 030-2714956.

Ook organiseren we regelmatig open middagen, zodat docenten, schoolleiding en onderwijsondersteunend personeel kennis kunnen maken met VRIEND&VIJAND. Wil jij een open middag bij jou op school, alleen of samen met een school in de buurt? Neem contact op!

Diederik Wismans

Projectleider Onderwijs

Doe mee met VRIEND&VIJAND! Neem contact op met Diederik voor meer informatie over het project en de mogelijkheden voor jouw school.

Of bekijk de rest van ons team

Soortgelijke projecten