Naar overzicht

Installaties, Onderwijs

Denk jij buiten je INBOX?

Met het project Denk jij buiten je INBOX startte Critical Mass in 2006 de dialoog over sociale processen. Op dat moment voerden hevige debatten over polarisatie, politieke moord en angst voor een veranderende samenleving de boventoon. Critical Mass bood een veilige, positieve maar confronterende manier om te praten over vooroordelen en buitensluiting.

Korte omschrijving

Denk jij buiten je INBOX was een interactieve en multimediale tentoonstelling over identiteit, groepsprocessen en conflicthantering. Door interactieve opdrachten, films, games en role playing ervaren jongeren hoe zij staan ten opzichte van anderen en wat hen maakt tot wie zij zijn. Jongeren kijken naar voorbeelden van veraf en dichtbij en kruipen in de huid van de ander. Ze worden uitgedaagd in gesprek te gaan en hun eigen ideeën onder de loep te nemen.

Bezoekers ontdekken in de periode 2006-2010 hun eigen rol en bijdrage aan groepsdynamiek en ontdekken handvatten waarmee zij kunnen werken aan de sociale cohesie in hun directe leefomgeving en de Nederlandse samenleving. Elke groep wordt intensief begeleid door een getrainde vrijwilliger van Critical Mass, waardoor zij de ruimte krijgen om na te denken en te discussiëren over de thema’s van de tentoonstelling.

12000 leerlingen bezochten INBOX
400 docenten waren erbij

Ook samen met Critical Mass een tentoonstelling ontwikkelen? Mail of bel Luc.

Impact

De tentoonstelling is zeer goed ontvangen door de bezoekers. Zij gaven aan INBOX interessant, prikkelend en leerzaam te vinden. Jongeren geven blijk van inzicht in de verschillende thema’s die binnen INBOX aan bod kwamen. Jongerenbegeleiders en docenten gaven aan dat de tentoonstelling goed aansluit bij de leefwereld van jongeren en het onderwijsprogramma van scholen.

Enkele opmerkingen van bezoekers zijn:

“Mooie interactieve tentoonstelling. Veel voer voor later en veel herkenning!” (docent praktijkonderwijs)

“Door deze tentoonstelling ben ik me meer bewust geworden van mijn eigen hokjes en ga ik de discussie met anderen hierover aan.” (jonge bezoeker)

“Mensen moeten samen praten en dat is de allerbeste oplossing, en leren kennen wat anderen leuk vinden.” (jonge bezoeker)

Anouck Wolf

Projectleider werk in opdracht

Anouck kan je alles vertellen over de afgeronde tentoonstelling INBOX. Neem contact op met Anouck als je meer wil weten.

Of bekijk de rest van ons team

Soortgelijke projecten