Online marktplein

Kom dat zien, kom dat zien! Onze virtuele stand, onderdeel van het online marktplein van de Conferentie Focus op Burgerschap 2020.

‘Het begint met ervaren’ is het uitgangspunt van Critical Mass. Wat begint er dan met ervaren? Zowel het verbreden van iemands horizon als het reflecteren op eigen houding en gedrag.

Onze ervaringsgerichte projecten, zoals VRIEND&VIJAND in de klas, Met andere ogen en Keuzestrijd, zijn allemaal gespreksstarters: ze starten het gesprek om samen te werken aan een positieve en inclusieve sfeer op school en daarbuiten. In het kader van de conferentie Focus op Burgerschap, bieden wij een aantal gratis werkvormen aan die goed in te zetten zijn om elkaar beter te leren kennen en voor burgerschapsonderwijs.

DRIE WERKVORMEN

We hebben een aantal werkvormen voor je geselecteerd. Zo kun je makkelijk alle (of een paar) werkvormen met je klas spelen. Hier volgt een kort overzicht:

  1. Energizer – leer elkaar beter kennen en zorg voor betrokkenheid en energie in de klas.
  2. Rode en groene doos – een werkvorm om een gesprek te starten over en met de klas of over samenlevingsvraagstukken.
  3. Keuzestrijd – online dilemmagame over het conflict in Syrië, moeten vluchten en je verdiepen in de ander. Deze game is onderdeel van het scholenproject Verhaal van mijn vlucht, dat Critical Mass in samenwerking met vredesorganisatie PAX uitvoert.

Hieronder vind je uitgebreidere uitleg per onderdeel.

Energizer – Vergelijk je rijk
In de klas kun je energizers gebruiken voor verschillende doeleinden. Vaak gebruik je ze om elkaar beter te leren kennen en de energie van de groep te verhogen. De energizer creëert een gezamenlijke ervaring en zorgt dat veel onderling contact ontstaat. Veiligheid in de groep is heel belangrijk. Hiervoor kun je het beste beginnen met makkelijke, onschuldige onderwerpen. Energizers kunnen dus zorgen voor een veilige omgeving en verbinding in de klas, wat heel belangrijk is om ingewikkelde gesprekken aan te kunnen gaan.

Met “Vergelijk je rijk!” zoeken leerlingen onderling op een positieve manier naar zo veel mogelijk onderlinge overeenkomsten. Deze schrijven zij op een post-it. Het groepje dat de meeste onderlinge overeenkomsten vindt, wint.

De handleiding vind je hier.

2.   Rode en groene doos – weet wat er speelt
Deze werkvorm geeft je inzicht in wat goed gaat en wat minder goed gaat in de klas. Je kunt zelf het onderwerp kiezen en deze bijvoorbeeld toespitsen op de sfeer in de klas, op hoe onderwijs op afstand op dit moment verloopt, of een heel ander onderwerp waarover je graag wilt weten hoe leerlingen hierover denken. Deze werkvorm kun je dus ook inzetten om in gesprek te gaan over verschillende samenlevingsvraagstukken, zoals ‘hoe gaat het met de 1,5-meter samenleving?’.

De werkvorm bestaat uit twee onderdelen:
– De rode en groene doos (les 1)
– Gesprek aan de hand van stellingen (les 2)

De handleiding vind je hier.

3.   Online game Keuzestrijd
Loeiende sirenes, schoten, wegversperringen en elke dag bommen op de stad…  voor Lara uit Aleppo is dít Syrië. Een ander land heeft zij nooit gekend. Hoe anders is dat voor George. Hij herinnert zich de gezellige cafés met waterpijp, backgammon en geklets, maar waar je je stem moest dempen als je over politiek wilde praten. Altijd was er de angst dat iemand jouw kritiek op het regime zou horen.

De online game vertelt over de tragische oorlog in Syrië. Je trekt op met één van de levensechte personages die steeds voor ingrijpende dilemma’s komt te staan. Wat zou jij doen? Ga jij tegen je ouders in wanneer zij van plan zijn te vluchten naar Armenië of zeg jij er toch niks van? Je wordt meegenomen in de gedachtes en de dilemma’s van de personages en je leert hoe bepalend jouw identiteit en je geboorteplaats zijn voor je keuzes.

De les bestaat uit het spelen van de game (individueel), het invullen van een werkblad en een kort nagesprek. Het werkblad vind je hier en klik hier om de game te starten.