Pleun van den Beld

Communicatiestagiair

Naar overzicht

Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk

Deze uitspraak van Dalai Lama vind ik mooi en treffend, omdat ik denk dat mensen geneigd zijn sneller afstand te houden van het onbekende. Door deze onwetendheid om te zetten in kennis, kunnen mensen zelf gegronde keuzes maken en ontstaat er meer begrip. Naar mijn idee een heel belangrijk goed.

De drie concepten ‘ervaren, reflecteren en activeren’ staan centraal in de werkwijze van Critical Mass. Ik denk dat deze drie woorden ook symbool gaan staan voor mijn leerproces als stagiaire. Ervaren op welke manier hier gewerkt wordt, reflecteren op mijn eigen werkproces en die van anderen en als laatste stap geactiveerd worden om na deze stage door te blijven gaan met mensen bewust maken van sociaal-maatschappelijke kwesties en hierdoor hopelijk mijn steentje bij te kunnen dragen aan het creëren van een kritische, vreedzame maatschappij.

Ik houd mij de komende maanden bezig met de communicatie en planning rondom de onderwijsprojecten VRIEND&VIJAND en Verhaal van een Vluchteling. Daarnaast zal ik me één dag in de week inzetten voor de Angstfabriek.

De favoriete projecten van Pleun