Niels de Groot

Projectleider

Naar overzicht

Vanuit mijn ervaring als creatief producent zet ik mij graag in om verschillende werelden, verhalen en inzichten met elkaar te verbinden.

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam, ben opgeleid als filosoof aan de Universiteit van Amsterdam en ben autodidact grafisch vormgever / beeldend kunstenaar en muzikant. Als Amsterdammer maak ik mij zorgen over de verregaande gentrificatie van de stad en de steeds groter wordende kloof tussen de verschillende klassen in de samenleving.

Als projectleider en creatief producent ben ik graag betrokken bij het ontwikkelen, uitdenken en uitvoeren van projecten die zich richten op het verbinden van verschillende werelden, inzichten en verhalen. Zo ben ik betrokken geweest bij het oprichten van Controle Alt Delete, een platform dat zich inzet voor eerlijke rechtshandhaving en tegen etnisch profileren en heb ik mij vanuit Stichting de Vrolijkheid jarenlang ingezet om samen met azc-bewoners kunstzinnige projecten op azc’s door heel Nederland te ontwikkelen en realiseren.

Bij Critical Mass wil ik mij graag inzetten om verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en gesprekken, door middel van het ontwikkelen van ervaringen, op gang te brengen en te faciliteren. Alleen op die manier krijgen wij inzicht in elkaars beleving en ervaringen en kunnen wij toewerken naar wederzijds begrip en empathie.

 

De favoriete projecten van Niels