Lynn Bröcheler

Stagiair

Naar overzicht

We rise by lifting others.

Met een kritische blik kijk ik naar de wereld en hoe mensen met elkaar omgaan: ongelijkheid en onrecht zit diep verweven in de maatschappij. Nederland lijkt een tolerant land, maar ik zie dat een blinde vlek de realiteit overschaduwt. Dagelijkse observaties hiervan hebben mij gemotiveerd om hier iets aan te doen. Met een open en leergierige houding ga ik graag in gesprek over maatschappelijke vraagstukken (discriminatie, racisme, gender en seksualiteit) om zo wederzijds begrip tussen mensen te stimuleren.

Als afgestudeerd gedragspsycholoog heb ik mij verdiept in menselijk gedrag. Het boeit mij wat mensen drijft, hoe gedrag tot stand komt en hoe men gedrag op een positieve manier kan beïnvloeden. Met een focus op verschillende vormen van discriminatie in mijn huidige master Gender Studies wil ik werken aan een betere samenleving. Mijn doel is om een samenleving te creëren waarin iedereen een plek heeft, ongeacht etniciteit, gender en seksualiteit.

Dit heeft mij gebracht bij Critical Mass, waarbij ik op het moment mee werk aan het project Met andere ogen.

De favoriete projecten van Lynn