Kickstart voor het onderwijs

Samen werken aan een positieve sfeer en een gezamenlijke sociale norm is cruciaal in de klas, maar hoe doe je dit op afstand? En hoe zorg je voor structuur, duidelijkheid en inclusie? Om docenten te ondersteunen, bieden we verrassende werkvormen die in de klas en op afstand in te zetten zijn.

handreiking voor docenten

Het aanbod geeft ruimte aan leerlingen om op een interactieve manier hun verhaal te doen en elkaar (weer opnieuw) te leren kennen. Daarmee draagt het bij aan het versterken van een positieve sfeer in de (online) klas.

Onderstaande werkvormen zijn geschikt voor alle niveaus en leerjaren van VO- en mbo-scholen. Bekijk de vormen en bepaal welke werkvormen jij het beste vindt aansluiten bij jouw eigen klas.  Door de eigen ervaringen en belevingen van je leerlingen centraal te zetten, differentieer je gemakkelijk op niveau en op leeftijd. Heb je vragen en/of ervaringen om met ons te delen? Neem gerust contact met ons op, via roos@criticalmass.nl.

vijf werkvormen

We hebben vijf verschillende werkvormen voor je geselecteerd, elk met een andere focus en een totaal andere vorm. Zo kun je makkelijk alle (of meerdere) werkvormen met je klas spelen. Een overzicht:

  1. Catch – een interactief, online balspel. Zo bespreek je het thema “buitensluiten” op een verrassende manier met je klas.
  2. Verschillende energizers – leer elkaar beter kennen en zorg voor betrokkenheid en energie in de klas.
  3. How might we-vragen’ – een kickstart voor creativiteit en het samen vinden van oplossingen.
  4. Rode en groene doos – een thermometer over hoe het gaat in de klas en met leerlingen.
  5. Online game Syrië – dillemagame over het conflict in Syrië, moeten vluchten en je verdiepen in de ander. Deze game is onderdeel van het scholenproject Verhaal van een Vluchteling, dat Critical Mass in samenwerking met vredesorganisatie PAX uitvoert.

Hieronder vind je uitgebreidere uitleg per werkvorm en alle documenten die je nodig hebt om deze te kunnen spelen.

school op afstand

Catch – een online balspel over buitensluiting

Tijdens Catch ervaren jongeren hoe het voelt om buitengesloten te worden. Hoewel sommige vormen van buitensluiting in eerste instantie triviaal lijken, doet elke vorm van buitensluiting pijn. In Catch leren jongeren situaties van buitensluiting te herkennen en bespreken ze hoe zij hier mee omgaan.

Wat heb je nodig?

  • Een handleiding voor docenten. Die vind je hier.
  • Een werkblad voor je leerlingen. Die vind je hier.
  • Om CATCH (tegen kleine betaling) te kunnen spelen, heb je een inlogcode nodig. Daarvoor moet je je als docent eerst even aanmelden. Dat doe je hier.

Diverse energizers

We hebben drie totaal verschillende energizers voor je, waarmee je belangrijke gesprekken in de klas kunt starten.

Als (online) gespreksleider kom je nogal eens voor een uitdaging te staan. “Count up” is bedoeld om jou als gespreksleider te helpen. “Count” up traint deelnemers om op elkaar in te spelen en daarbij niet door elkaar heen te praten. De handleiding vind je hier.

Met “Vergelijk je rijk!” zoeken leerlingen onderling op een positieve manier naar zo veel mogelijk onderlinge overeenkomsten. Deze schrijven zij op een post-it. Het groepje dat de meeste onderlinge overeenkomsten vindt, wint. De handleiding vind je hier.

Op een onbewoond eiiieeiland!! Loopt er niemand voor je neus… Maar je komt er wél een hoop onverwachte obstakels tegen. Hoe ga je daarmee om? In de energizer “Het onbewoonde eiland” worden de samenwerkingsvaardigheden, creatief denken en beslissingsvaardigheden van leerlingen binnen een interactieve, activerende context aangezet.  De handleiding vind je hier.

langs de lijn

How might we? – zoek samen naar oplossingen

Ideeën moeten ergens beginnen. Door gebruik te maken van how might we-vragen stimuleer je leerlingen om te brainstormen en te denken in oplossingen. De juiste framing zorgt dat je uitdagingen zo formuleert dat deze het creatieve proces een kickstart geven en de uitdaging op een eenvoudige maar krachtige manier vormgeeft.

De handleiding vind je hier.

Rode en groene doos – weet wat er speelt

Deze werkvorm geeft je inzicht in wat goed gaat en wat minder goed gaat in de klas. Je kunt zelf het onderwerp kiezen en deze bijvoorbeeld toespitsen op de sfeer in de klas, op hoe onderwijs op afstand op dit moment verloopt, of een heel ander onderwerp waarover je graag wilt weten hoe leerlingen hierover denken. De werkvorm bestaat uit twee onderdelen:

  1. De rode en groene doos (les 1)
  2. Gesprek aan de hand van stellingen (les 2)

De handleiding vind je hier.

online game Syrië – leer meer over het conflict in Syrië, vluchten en de ander

Loeiende sirenes, schoten, wegversperringen en elke dag bommen op de stad…  voor Lara uit Aleppo is dít Syrië. Een ander land heeft zij nooit gekend. Hoe anders is dat voor George. Hij herinnert zich de gezellige cafés met waterpijp, backgammon en geklets, maar waar je je stem moest dempen als je over politiek wilde praten. Altijd was er de angst dat iemand jouw kritiek op het regime zou horen.

De online game vertelt over de tragische oorlog in Syrië. Je trekt op met één van de levensechte personages die steeds voor ingrijpende dilemma’s komt te staan. Wat zou jij doen? Ga jij tegen je ouders in wanneer zij van plan zijn te vluchten naar Armenië of zeg jij er toch niks van? Je wordt meegenomen in de gedachtes en de dilemma’s van de personages en je leert hoe bepalend jouw identiteit en je geboorteplaats zijn voor je keuzes.

De game kun je hier spelen.

web campagne1

Na de zomer! VRIEND&VIJAND online

De komende weken werken we hard aan het remote beschikbaar maken van de dilemmagames van ons scholenproject VRIEND&VIJAND in de klas. Met het project VRIEND&VIJAND openen we zowel op afstand als in de klas, gesprekken over o.a. cyberpesten, discriminatie en ingrijpen.

Meer weten? Meld je dan hier alvast aan.

onderwijs jezelf

De afgelopen weken protesteren mensen over de hele wereld tegen institutioneel racisme. Dit speelt niet alleen op straat en in de media, maar ook op school en in de klas. Als Critical Mass willen we docenten en schoolleiding wijzen op institutioneel racisme en blinde vlekken die wij allemaal hebben, en die niet op de laatste plaats ook binnen het onderwijs spelen.

Een eerste stap in het bespreekbaar maken en tegengaan van racisme en sociale ongelijkheid, is weten wat er speelt, onderzoeken wie je bent en je eigen positie binnen deze systemen en debatten kritisch te bevragen.

Op onder andere de website Wit Huiswerk vind je handige tips voor witte mensen die zich in de strijd tegen racisme willen verdiepen. Met boeken, documentaires, podcasts en korte video’s. Wij raden iedereen aan om zich hierin te verdiepen en in actie te komen op een manier die bij jou past.