Kernwaarden

Bij het bedenken van onze projecten werken wij altijd vanuit bepaalde kernwaarden, zoals ervarend leren, multimediale werkvormen, open gesprekken en kritische (zelf)reflectie. Hieronder een overzicht.

Ervarend leren

Critical Mass zet spannende of confronterende ervaringen en interactieve werkvormen in, omdat we geloven dat ervarend leren een originele en effectieve manier is om open gesprekken op gang te brengen en bewustzijn te creëren over houding, aannames en gedrag. Van jezelf en van anderen om je heen.

Bewustwording

Critical Mass creëert bewustzijn rondom sociale processen. Zo activeren we mensen om bij te dragen aan een inclusieve samenleving. We vertellen mensen niet wat ze moeten vinden, maar confronteren ze met hun eigen denkbeelden, bieden een ander perspectief en/of laten ze experimenteren met alternatieve handelingsopties.

Goede gesprekken

Met onze creatieve werkvormen, brengen we mensen met elkaar in gesprek die elkaar normaliter niet tegenkomen. Zo triggeren we nieuwsgierigheid, geven we een inkijkje in ‘de ander’ en faciliteren we uitwisseling, waarmee we de afstand tussen mensen verkleinen en begrip voor ‘de ander’ vergroten.

Interactief en multimediaal

Critical Mass is gespecialiseerd in het ontwikkelen van interactieve en multimediale tentoonstellingen, films en games, waarmee wij een brede doelgroep aanspreken: van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen tot professionals die met kinderen, jongeren of (jong)volwassenen werken.

Thema’s waar het schuurt

Wij geloven dat iedereen zijn of haar plekje in onze samenleving moet kunnen vinden. Dat iedereen mee moet kunnen doen en er naar iedereen moet worden geluisterd. Met onze projecten brengen we op vernieuwende wijze ‘lucht’ in maatschappelijke debatten, overbruggen we verschillen en passen we technieken toe die voor diverse thema’s in te zetten zijn: van oorlog tot sociale veiligheid, en van maatschappelijke angsten tot diversiteit.

Impact

Critical Mass gelooft in het olievlekprincipe. Grote veranderingen beginnen klein, maar duurzame bewustwording creëer je niet door één ervaring. Daar zijn meerdere impactvolle momenten vanuit verschillende invalshoeken voor nodig. Daarom maken we onze ervaringen zo indringend mogelijk en werken we samen met relevante samenwerkingspartners die ons werk versterken. Zo zorgen we voor borging binnen een school, een organisatie of iemands leven.

Benieuwd naar onze werkwijze? Klik hier.