Discriminatie tegengaan op school

Vooroordelen, stereotypen en discriminatie verminderen onder jongeren op middelbare scholen, hoe pak je dat aan? KIS zet in een publicatie en in een animatiefilmpje 7 tips op een rij voor methoden, aanpakken of interventies in het onderwijs. Waaronder twee van Critical Mass.

KIS-onderzoek

De tips – zeven in totaal – komen voort uit onderzoek van KIS, Kennisplatform Integratie & Samenleving. Daarbij is in klassen geobserveerd hoe antidiscriminatie-methodes worden toegepast. Ook zijn er interviews afgenomen met docenten. Op basis daarvan geven de KIS-onderzoekers zeven gouden tips voor lessen over discriminatie op de middelbare school. Die is allereerst vervat in deze longread. De longread is bedoeld voor ontwikkelaars van antidiscriminatie-interventies of methodes die aangeboden worden aan scholen. Ook staan er tips in voor docenten die zelf aandacht willen besteden aan dit thema.

Kijk je liever een filmpje? KIS heeft deze animatievideo gemaakt, waarin ze de belangrijkste tips overzichtelijk in beeld brengen.

Bijdrage Critical Mass

Als onderdeel van dit onderzoek, zijn onderzoekers van KIS ook langs geweest bij onze bewustwordingsprojecten Met andere ogen en Verhaal van een vluchteling. Na het bijwonen van sessies, observaties in de klas en gesprekken met docenten onderschrijven zij vooral het belang van empathie, en de kracht van het zelf ervaren van andermans persoonlijke verhalen en ervaringen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!