Werken aan sociale cohesie: zeker het komend schooljaar een must!

Het overgrote deel van de studenten die na de zomervakantie (weer) naar school komen hebben te maken gehad met de gevolgen van de coronacrisis. En nog steeds kampen scholen met flinke leerachterstanden en vertragingen in sociaal-emotionele ontwikkeling bij hun studenten. Des te belangrijker dat er extra aandacht wordt besteed aan sociale cohesie en meer verbinding in de klas.

We spraken Projectleider Sociale Veiligheid College ZuidOost, Sandra van Dam, Docent en coach Izone Jeroen van Dam en Ondersteuningscoördinator Gemini College Marijke Biesot over de ‘coronaecho’ die nog steeds voelbaar is op de scholen. Ze vertelden meer over het scholenprogramma VRIEND&VIJAND in de klas van Stichting Critical Mass, over hoe dit een bijdrage levert aan meer verbinding in de klas en over hoe het docenten ondersteunt in het faciliteren van een veilig en positief schoolklimaat.

KIS-onderzoek

De tips – zeven in totaal – komen voort uit onderzoek van KIS, Kennisplatform Integratie & Samenleving. Daarbij is in klassen geobserveerd hoe antidiscriminatie-methodes worden toegepast. Ook zijn er interviews afgenomen met docenten. Op basis daarvan geven de KIS-onderzoekers zeven gouden tips voor lessen over discriminatie op de middelbare school. Die is allereerst vervat in deze longread. De longread is bedoeld voor ontwikkelaars van antidiscriminatie-interventies of methodes die aangeboden worden aan scholen. Ook staan er tips in voor docenten die zelf aandacht willen besteden aan dit thema.

Kijk je liever een filmpje? KIS heeft deze animatievideo gemaakt, waarin ze de belangrijkste tips overzichtelijk in beeld brengen.

Bijdrage Critical Mass

Als onderdeel van dit onderzoek, zijn onderzoekers van KIS ook langs geweest bij onze bewustwordingsprojecten Met andere ogen en Verhaal van een vluchteling. Na het bijwonen van sessies, observaties in de klas en gesprekken met docenten onderschrijven zij vooral het belang van empathie, en de kracht van het zelf ervaren van andermans persoonlijke verhalen en ervaringen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!