Blijf in gesprek

Terwijl in Pakistan emoties hoog oplopen over Wilders’ cartoonwedstrijd, zaait deze manifestatie van islamofobie/vrijheid van meningsuiting ook in Nederland verdeeldheid. Hoe zorg je dat leerlingen met uiteenlopende meningen in gesprek blijven?

Veel van onze projecten richten ze precies hierop. Zeker wanneer het gaat om gevoelige, maatschappelijke vraagstukken als vluchtelingen, terrorisme, vrijheid van meningsuiting en islamofobie, biedt Verhaal van een vluchteling middelbare scholen en mbo’s veel mogelijkheden.

Verhaal van een vluchteling heeft als voornaamste doel om het gesprek te faciliteren; zowel tussen docent en leerling, als tussen leerlingen onderling. Om dit voor elkaar te krijgen, bestaat Verhaal van een vluchteling uit twee trajecten. Deze trajecten zijn eenvoudig te combineren, maar ook los van elkaar in te zetten.

Verhaal van een vluchteling – Docententraining – Serious Game

Leerlingtraject

Verhaal van een vluchteling laat leerlingen ervaren wat het betekent om voor geweld te moeten vluchten. Welke moeilijke keuzes mensen in een oorlog moeten maken. En hoe verschillend – en toch ook vergelijkbaar – de verhalen van verschillende vluchtelingen zijn.

Serious game
Deze unieke game vertelt over de tragische oorlog in Syrië, gezien door de ogen van 30 personages. Elke leerling trekt op met één van hen en komt voor ingrijpende beslissingen te staan.

Ontmoeting met een vluchteling
Een Syrische vluchteling vertelt in de klas wat hem of haar in Syrië is overkomen. Een indrukwekkende, vaak ontroerende ervaring, die leerlingen nog lang zal bijblijven!

Nagesprek
Wat vinden leerlingen van het conflict? En hoe kijken ze naar vluchtelingen in Nederland? Leerlingen gaan met elkaar in dialoog. Om dit gesprek in goede banen te leiden, ontvangen docenten tips en werkvormen.

Verhaal van een vluchteling – Docententraining – advies op maat

Docententraining

In deze training leren docenten gevoelige maatschappelijke onderwerpen structureel bespreekbaar te maken, beter om te gaan met wij-zij-denken en een veilig klimaat te creëren waarin alle leerlingen zichzelf durven te zijn.

Verkennende game
We starten met een confronterende game over herkenbare praktijkvoorbeelden. Samen met collega’s ontdek je waar jouw grens ligt en sta je stil bij jouw manier van optreden.

Oefenen met acteur
Samen met een trainingsacteur oefen je vervolgens met verschillende methoden om maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken. Variërend van vluchtelingen en islamofobie tot homoseksualiteit en complotdenken.

Direct toepasbare tips
Aan het eind van de training weet je welke rollen je kunt aannemen, welke gesprekstechnieken je kunt hanteren en hoe je ervoor kunt zorgen dat iedereen aan het woord komt, zónder dat de boel ontspoort.

Studiedag polarisatie

Behoefte om uit te wisselen met collega’s van andere scholen? Woensdag 26 september 2018 organiseert Critical Mass een studiedag. Samen met docenten en onderwijsprofessionals uit het VO en mbo oefenen we met het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen, om zo polarisatie en wij-zij-denken op scholen tegen te gaan. Kijk hier voor meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Vragen of interesse?

Stuur een berichtje naar Oulfa Rouached, projectleider. Zij kan je alles vertellen.