Wat doen wij

Wat doet Critical Mass?

Niet alleen kijken, maar ook doen. Niet bedenken, maar ervaren.

Critical Mass ontwikkelt creatieve werkvormen, zoals tentoonstellingen, interactieve films en games om ogen te openen en gesprekken op gang te brengen. Met de door ons ontwikkelde gespreksstarters gaan gesprekken snel de diepte in. We laten mensen luisteren naar verhalen die zij anders niet horen, laten ze kijken door een andere bril of confronteren ze met keuzes waar ze in hun dagelijks leven niet mee te maken krijgen. Zo spelen we met moeilijke thema’s en maatschappelijke discussies die iedereen raken.

bibberspiraalIn ieder project passen we onze tweetrapsformule toe: de combinatie van interactieve, creatieve ervaringen en kritische gesprekken zorgen voor bewustwording, actiebereidheid en, uiteindelijk, gedragsverandering.

We doen dat vaak in opdracht van andere organisaties, zoals het Rode Kruis, de Anne Frank Stichting, musea en gemeenten. Of we initiëren eigen projecten, wanneer we een bepaald onderwerp zelf aan de kaak willen stellen.

Welke thema’s behandelen wij?

hokjestest-live-2

De thema’s waar wij mee werken zijn soms heftig en zwaar, maar wij maken altijd een vertaling naar toegankelijke vormen die prikkelen, confronteren en aan het denken zetten. In ons werk zit een duidelijke rode draad: het gaat altijd over wat er speelt tussen mensen, hoe mensen samenleven met elkaar en waar conflicten door ontstaan.

Expeditie VRIEND&VIJAND is bijvoorbeeld gericht op wat op het schoolplein gebeurt. Hier komen onderwerpen als ‘buitensluiting’, ‘pesten’ en ‘sociale invloed’ aan bod. De tentoonstelling KIND ONDER VUUR, die wij in opdracht van het Rode Kruis en Humanity House ontwikkelde, vertelt over het leven van kinderen in oorlog. Voor ONDERHUIDS onderzoeken we de rol die afkomst en huidskleur spelen in onze samenleving. UITDEKLAS.NL ondersteunt docenten met creatieve werkvormen om racisme en discriminatie bespreekbaar te maken. HERO OF HUMANITY richt zich juist op positieve kanten van ons samenleven en onderzoekt onze hulpbereidheid.

Zo doen we het!

im-1-web-1000Critical Mass werkt vanuit de inhoud. Het team van Critical Mass bestaat uit medewerkers uit de hoek van Conflict Studies, Human Geography, Sociologie, Culturele Antropologie en de Podiumkunsten. Bij ieder nieuw project of opdracht verdiepen we ons in de problematiek en zoeken naar de essentie. Vervolgens ontwikkelen we een concept dat past bij het thema, zowel qua vorm als doelgroep.

Dat kan in de vorm van een installatie zijn (ONDER SPANNING), een game (DE HOKJESTEST), een lesprogramma (HERO OF HUMANITY), een evenement (IN YOUR FACE!), een webportal (ONDERHUIDS.NL en UITDEKLAS.NL), een reizende tentoonstelling zoals KIND ONDER VUUR of een enorm reizend circus zoals Expeditie VRIEND&VIJAND.

Voor wie maken we het?

inyourface_web_062_

Wij werken graag voor organisaties die maatschappelijk betrokken zijn of werkzaam in het culturele veld. Organisaties en bedrijven die bewustzijn willen stimuleren en mensen willen laten nadenken over allerlei maatschappelijke thema’s.

Door de interactiviteit van onze installaties, games en video’s spreken wij met onze projecten een brede doelgroep aan: van kinderen, jongeren en (jong) volwassenen tot professionals die met voornoemde doelgroepen werken. 

We doen het niet alleen…

container-webCritical Mass heeft in de afgelopen tien jaar een uitgebreid netwerk van creatieve mensen en bedrijven opgebouwd, bestaande uit o.a. grafisch vormgevers, tekstschrijvers, websitebouwers, game-ontwikkelaars, filmmakers en tentoonstellingsbouwers. Voor iedere opdracht zorgen we met deze partners voor de juiste stijl en technische knowhow. Dat betekent dat wij, als Critical Mass, de inhoud altijd voorop kunnen stellen.