Team

Hiske Arts
functie: Projectleider
contact: hiske[at]criticalmass.nl
Meer informatie: linkedin

BANG?! Het liefst ontwikkel ik nieuwe (werk-)vormen voor actuele vraagstukken en discussies. Zo wil ik graag een project maken over angst. Wat maakt ons zo angstig voor ‘de ander’ en hoe werken de processen die hierachter schuilgaan? Het lijkt me te gek om dat op een creatieve manier uit te pluizen en bijvoorbeeld door middel van virtual reality mensen te bevragen over hun angsten.

Merel Tieland-Heilmann
functie: Projectleider
project: Expeditie VRIEND&VIJAND
contact: merel[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Niet alleen leerlingen laten nadenken over sociale veiligheid, maar ook docenten en schoolleiding. Allemaal hebben ze hun eigen ervaringen, (voor)oordelen en belevingswereld. Ik zie het als mijn taak dat er meer begrip komt voor elkaars realiteit én dat er vanuit een positieve drive gezamenlijk wordt gewerkt aan een veilige leef- en leeromgeving.

Luc Lauwers
functie: Projectleider
contact: luc[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Ik lig ’s nachts wakker van migranten, vluchtelingen en de manier waarop de grenzen van wat wij vandaag ‘Europa’ noemen worden bewaakt. De visie en werkwijze van Critical Mass leent zich volgens mij bij uitstek om de haat, angst en onbegrip voor deze nieuwe Europeanen weg te nemen en begrip te kweken voor een inclusieve samenleving. Hier ga ik dan ook hard mijn best voor doen!

Beylula Yosef
functie: Projectmedewerker
project: 21 maart 2017
contact: beylula[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Mijn droom is om bij te dragen aan onderwijs dat ruimte geeft aan jongeren om zichzelf te ontplooien, zonder een stukje van hun identiteit te moeten wegstoppen.
Een plek bieden waar jongeren écht worden gezien en een gezonde relatie ontwikkelen met alle aspecten die een deel vormen van hun identiteit, is dan ook waar ik mijn tijd, energie & liefde bij Critical Mass in wil investeren.

Karen Retera
functie: Algemeen directeur
contact: karen[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Critical Mass is steeds op zoek naar nieuwe inspirerende partners en opdrachtgevers. Onze interactieve werkvormen en manier van werken is geschikt voor musea, maar ook voor theatergezelschappen met een sterk educatieprogramma. Mijn droom is om voor gezelschappen als het Nationale Toneel of Toneelgroep Amsterdam educatiepakketten te ontwikkelen en zo de moeilijke thema’s die in hun stukken aangekaart worden ook voor jongeren interessant te maken.

Nina Schreefel
functie: Projectplanner & Office Manager
project: Expeditie VRIEND&VIJAND
contact: nina[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Thema’s als gender en seksualiteit en het ondermijnen van huidige structuren die hierover heersen in de samenleving is mijn hobby. Als projectplanner en office manager staat juist het stroomlijnen van processen voorop. Het lijkt wellicht een contradictie, maar dat is het niet. Te gek om samen de arbeidsethos te verhogen en op die manier bij te kunnen dragen aan de idealen die ik deel met Critical Mass.

Bakr Al Jaber
functie: Projectmedewerker
project: Het verhaal van een vluchteling
contact: info[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

How does our knowledge influence our personal position? Can it make changes in the real world? And how can I contribute to that process, as a Syrian refugee/migrant who is living in between ‘here’ and ‘there’, with all the positive and negative aspects that come with it? How can I introduce this personal feeling and life fact to others, in order to create more and better understanding for the conflict? This is where I am working on with the project ‘Het verhaal van een vluchteling’.

Het bestuur van Critical Mass bestaat uit:
Rianne Brouwers (directeur Filmtheater ’t Hoogt Utrecht) – voorzitter
Jelle Schuilenburg (docent Hogeschool van Amsterdam) – secretaris
Arjen Pais (financieel manager Stadsschouwburg Amsterdam) – penningmeester
Samora Bergtop (educatie Museum Catharijneconvent en artistiek directeur Well Made Productions) – algemeen bestuurslid

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.