Team

Hiske Arts
functie: Projectleider
contact: hiske[at]criticalmass.nl
Meer informatie: linkedin

BANG?! Het liefst ontwikkel ik nieuwe (werk-)vormen voor actuele vraagstukken en discussies. Zo wil ik graag een project maken over angst. Wat maakt ons zo angstig voor ‘de ander’ en hoe werken de processen die hierachter schuilgaan? Het lijkt me te gek om dat op een creatieve manier uit te pluizen en bijvoorbeeld door middel van virtual reality mensen te bevragen over hun angsten.

Harriët Mbonjani
functie: Projectmedewerker
contact: harriet[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Culturele diversiteit raakt mij van nature. Ik groeide op in Zimbabwe en verhuisde op jonge leeftijd naar Nederland. Deze ervaring neem ik mee in de ontwikkeling van diversiteits- en inclusieprojecten. Binnen VRIEND&VIJAND draag ik bij aan het verstevigen van een open en geëmancipeerde samenleving, met innovatieve en praktische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Luc Lauwers
functie: Projectleider
contact: luc[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Ik lig ’s nachts wakker van migranten, vluchtelingen en de manier waarop de grenzen van wat wij vandaag ‘Europa’ noemen worden bewaakt. De visie en werkwijze van Critical Mass leent zich volgens mij bij uitstek om de haat, angst en onbegrip voor deze nieuwe Europeanen weg te nemen en begrip te kweken voor een inclusieve samenleving. Dit wil ik mensen zélf, op creatieve manieren, laten ervaren.

Oulfa Rouached
functie: Projectleider
project: Verhaal van een vluchteling
contact: oulfa[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Met passie heb ik altijd gewerkt aan projecten die verschillende mensen en groepen dichter bij elkaar brengen. Met Verhaal van een vluchteling wil ik bereiken dat deelnemers een humane kijk op ‘vluchtelingen’ krijgen en wij-zij-denken tegengaan. Maar vooral dat docenten, samen met leerlingen, gesprekken over maatschappelijke kwesties durven aangaan. Daarvoor bieden onze projecten inspirerende en praktische handvatten.

Karen Retera
functie: Algemeen directeur
contact: karen[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Critical Mass is steeds op zoek naar nieuwe inspirerende partners en opdrachtgevers. Onze interactieve werkvormen en manier van werken is geschikt voor musea, maar ook voor theatergezelschappen met een sterk educatieprogramma. Mijn droom is om voor gezelschappen als het Nationale Toneel of Toneelgroep Amsterdam educatiepakketten te ontwikkelen en zo de moeilijke thema’s die in hun stukken aangekaart worden ook voor jongeren interessant te maken.

Anouk van Geffen
functie: Zakelijk medewerker
contact: anouk[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Iets betekenen voor de wereld staat voor mij centraal in het werk van Critical Mass. In eerdere projecten binnen de culturele sector wordt kunst vaak als los middel ingezet. Maar kunst spreekt een universele taal en zorgt voor verbinding op vele fronten. Door de interactie van kunst in te zetten voor het bespreken van maatschappelijke vraagstukken, inspireren de projecten van Critical Mass me en is de impact van onze projecten groot. Ik ben trots om hier mijn steentje aan bij te mogen dragen.

Het bestuur van Critical Mass bestaat uit:
Rianne Brouwers (directeur Filmtheater ’t Hoogt Utrecht) – voorzitter
Jelle Schuilenburg (docent Hogeschool van Amsterdam) – secretaris
Arjen Pais (financieel manager Stadsschouwburg Amsterdam) – penningmeester
Samora Bergtop (educatie Museum Catharijneconvent en artistiek directeur Well Made Productions) – algemeen bestuurslid

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.