Team

Hiske Arts
functie: Projectleider
contact: hiske[at]criticalmass.nl
Meer informatie: linkedin

BANG?! Het liefst ontwikkel ik nieuwe (werk-)vormen voor actuele vraagstukken en discussies. Zo wil ik graag een project maken over angst. Wat maakt ons zo angstig voor ‘de ander’ en hoe werken de processen die hierachter schuilgaan? Het lijkt me te gek om dat op een creatieve manier uit te pluizen en bijvoorbeeld door middel van virtual reality mensen te bevragen over hun angsten.

Merel Tieland-Heilmann
functie: Projectleider
project: Expeditie VRIEND&VIJAND
contact: merel[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Niet alleen leerlingen laten nadenken over sociale veiligheid, maar ook docenten en schoolleiding. Allemaal hebben ze hun eigen ervaringen, (voor)oordelen en belevingswereld. Ik zie het als mijn taak dat er meer begrip komt voor elkaars realiteit én dat er vanuit een positieve drive gezamenlijk wordt gewerkt aan een veilige leef- en leeromgeving.

Luc Lauwers
functie: Projectleider
contact: luc[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Ik lig ’s nachts wakker van migranten, vluchtelingen en de manier waarop de grenzen van wat wij vandaag ‘Europa’ noemen worden bewaakt. De visie en werkwijze van Critical Mass leent zich volgens mij bij uitstek om de haat, angst en onbegrip voor deze nieuwe Europeanen weg te nemen en begrip te kweken voor een inclusieve samenleving. Hier ga ik dan ook hard mijn best voor doen!

Oulfa Rouached
functie: Projectleider
project: Verhaal van een vluchteling
contact: oulfa[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Met passie heb ik altijd gewerkt aan projecten die verschillende mensen en groepen dichter bij elkaar brengen. Met ‘Het Verhaal van een Vluchteling’ wil ik bereiken dat deelnemers een humanere kijk op ‘vluchtelingen’ krijgen en op die manier wij-zij-denken tegengaan. Maar vooral dat docenten, samen met leerlingen, het gesprek over maatschappelijke kwesties niet uit de weg gaan. Daarvoor biedt dit project inspirerende en praktische handvatten.

Karen Retera
functie: Algemeen directeur
contact: karen[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Critical Mass is steeds op zoek naar nieuwe inspirerende partners en opdrachtgevers. Onze interactieve werkvormen en manier van werken is geschikt voor musea, maar ook voor theatergezelschappen met een sterk educatieprogramma. Mijn droom is om voor gezelschappen als het Nationale Toneel of Toneelgroep Amsterdam educatiepakketten te ontwikkelen en zo de moeilijke thema’s die in hun stukken aangekaart worden ook voor jongeren interessant te maken.

Nina Schreefel
functie: Projectplanner & Office Manager
project: Expeditie VRIEND&VIJAND
contact: nina[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Thema’s als gender en seksualiteit en het ondermijnen van huidige structuren die hierover heersen in de samenleving is mijn hobby. Als projectplanner en office manager staat juist het stroomlijnen van processen voorop. Het lijkt wellicht een contradictie, maar dat is het niet. Te gek om samen de arbeidsethos te verhogen en op die manier bij te kunnen dragen aan de idealen die ik deel met Critical Mass.

Anouk van Geffen
functie: Zakelijk medewerker
contact: anouk[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Iets betekenen voor de wereld staat voor mij centraal in het werk van Critical Mass. In eerdere projecten binnen de culturele sector wordt kunst vaak als los middel ingezet. Maar kunst spreekt een universele taal en zorgt voor verbinding op vele fronten. Door de interactie van kunst in te zetten voor het bespreken van maatschappelijke vraagstukken, inspireren de projecten me en is de impact ervan groot. Ik ben trots om hier mijn steentje aan bij te mogen dragen.

Karlijn van Driel
functie: Stagiaire
project: VRIEND&VIJAND
contact: karlijn[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin

Thema’s zoals discriminatie, vooroordelen en pesten hebben mij altijd al bezig gehouden.
Het project vriend en vijand draagt op een unieke manier bij om de sociale veiligheid op (middelbare) scholen te verbeteren.
Super dat ik aan dit mooie project mag meewerken!
Levy Goedhart
functie: Stagiair
project: VRIEND&VIJAND
contact: levy[at]criticalmass.nl
meer informatie: linkedin


Ik ben mijn hele leven
 gefascineerd door mensen en hoe we met elkaar omgaan. Ik loop stage bij Critical Mass omdat ik zo met verschillend denkende mensen en jongeren in contact kan komen en in gesprek kan gaan met die verschillende individuen. Op deze manier hoop ik een klein steentje bij te dragen aan een meer vriendelijke en menselijke maatschappij.

Het bestuur van Critical Mass bestaat uit:
Rianne Brouwers (directeur Filmtheater ’t Hoogt Utrecht) – voorzitter
Jelle Schuilenburg (docent Hogeschool van Amsterdam) – secretaris
Arjen Pais (financieel manager Stadsschouwburg Amsterdam) – penningmeester
Samora Bergtop (educatie Museum Catharijneconvent en artistiek directeur Well Made Productions) – algemeen bestuurslid

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.