Contact

de pionier

Bezoekadres:
De Pionier
Grebbeberglaan 15
3527 VX Utrecht

Routebeschrijving

Postadres:
Postbus 2036
3500 GA Utrecht

Contactgegevens:
Telefoon: 030-271 49 56
E-mail: info@criticalmass.nl

Rekeningnummer:
NL 32 TRIO 0197 9824 76

Critical Mass is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dus giften zijn aftrekbaar van de belasting. Kijk hier voor meer informatie.

Algemene voorwaarden

Privacy
Critical Mass respecteert de privacy van bezoekers van onze websites en deelnemers aan onze projecten. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Kijk hier voor meer informatie.